Cəmiyyətin gələcək tərəqqisi bir çox cəhətdən indi gənclərimizə nəyi və necə öyrətməyimizdən asılı olacaqdır...
Heydər Əliyev

Məktəblər

Ümumi təhsil müəssisələrinin siyahısı:

Abşeron rayonu
1. Güzdək qəsəbə orta məktəbi;
2. Hökməli qəsəbə orta məktəbi;
3. Pirəkəşkül Hərbi şəhərcik orta məktəbi;
4. Ceyranbatan qəsəbə orta məktəbi;
5. Digah qəsəbə orta məktəbi;
6. M.Hüseynzadə adına Novxanı kənd orta məktəbi;
7. Məmmədli kənd orta məktəbi;
8. D.Bünyadzadə adına Fatmayı kənd orta məktəbi;
9. Ə.Vahid adına Mazazır kənd orta məktəbi;
10. Caylı kənd orta məktəbi;
11. Görədil kənd orta məktəbi;
12. Qiyabi orta məktəbi;
13. Aşağı Güzdək qəsəbə orta məktəbi;
14. 1 saylı Qobu qəsəbə orta məktəbi;
15. 1 saylı M.Ələkbərov adına Saray qəsəbə orta məktəbi;
16. 1 saylı Mehdiabad qəsəbə orta məktəbi;
17. 2 saylı Qobu qəsəbə orta məktəbi;
18. 2 saylı A.Müzəffərov adına Saray qəsəbə orta məktəbi;
19. 2 saylı Mehdiabad qəsəbə orta məktəbi;
20. 41 N-li orta məktəb.

Astara rayonu
1. Aqşin Hüseynov adına Suparibağ kənd orta məktəbi;
2. Səncərədi kənd orta məktəbi;
3. Artupa kənd orta məktəbi;
4. Şüvi kənd orta məktəbi;
5. Sərək kənd orta məktəbi;
6. Kijəbə qəsəbə orta məktəbi;
7. Lovayın kənd orta məktəbi;
8. Burzubənd kənd orta məktəbi;
9. N.Əliyev adına Maşxan kənd orta məktəbi;
10. Koroba kənd orta məktəbi;
11. S.Vurğun adına Təngərüd kənd orta məktəbi;
12. Telman kənd orta məktəbi;
13. Balaca Şahağac kənd orta məktəbi;
14. Siyakü kənd orta məktəbi;
15. Miki kənd orta məktəbi;
16. Rinə kənd orta məktəbi;
17. R.Babayev adına Hamuşam kənd orta məktəbi;
18. Motlayataq kənd orta məktəbi;
19. Əsxənəkəran kənd orta məktəbi;
20. Toradi kənd orta məktəbi;
21. Pəlikəş kənd orta məktəbi;
22. Sım kənd orta məktəbi;
23. Şümrüd kənd orta məktəbi;
24. Şağlazüzə kənd orta məktəbi;
25. Vaqo kənd orta məktəbi;
26. Ağkörpü kənd orta məktəbi;
27. 1 saylı M.Ə.Sabir adına şəhər orta məktəbi;
28. 1 saylı Ərçivan kənd orta məktəbi;
29. 1 saylı M.F.Axundov adına Pensər kənd orta məktəbi;
30. 1 saylı C.Cabbarlı adına Kakalos kənd orta məktəbi;
31. 1 saylı Şahağac kənd orta məktəbi;
32. 1 saylı N.Gəncəvi adına Şiyəkəran kənd orta məktəbi;
33. 2 saylı şəhər orta məktəbi;
34. 2 saylı Ərçivan kənd orta məktəbi;
35. 2 saylı Z.Əhmədzadə adına Pensər kənd orta məktəbi;
36. 2 saylı Kakalos kənd orta məktəbi;
37. 2 saylı Şahağac kənd orta məktəbi;
38. 2 saylı Şiyəkəran kənd orta məktəbi;
39. 3 saylı şəhər orta məktəbi;
40. 3 saylı Ərçivan kənd orta məktəbi;
41. 4 saylı şəhər orta məktəbi;
42. 4 saylı Ərçivan kənd orta məktəbi;
43. 5 saylı Fars təmayüllü şəhər orta məktəbi;
44. 6 saylı şəhər orta məktəbi;
45. 7 saylı şəhər orta məktəbi.

Ağcabədi rayonu
1. Qiyamadınlı kənd orta məktəbi;
2. Gələbədin kənd orta məktəbi;
3. Hüsülü kənd orta məktəbi;
4. Muğanlı kənd orta məktəbi;
5. Şənlik kənd orta məktəbi;
6. Nizami adına Avşar kənd orta məktəbi;
7. Qaradolaq kənd orta məktəbi;
8. M.Füzuli adına Yeniqaradolaq kənd orta məktəbi;
9. V.Cəfərov adına Təzəkənd kənd orta məktəbi;
10. M.Ə.Sabir adına Kəbirli kənd orta məktəbi;
11. Xocavənd kənd orta məktəbi;
12. Mehrablı kənd orta məktəbi;
13. Şərəfxanlı kənd orta məktəbi;
14. M.Həsənov adına Rəncbərlər kənd orta məktəbi;
15. Araz kənd orta məktəbi;
16. Şəfəq kənd orta məktəbi;
17. S.Hüseynov adına Qarabağ kənd orta məktəbi;
18. Pərioğullar kənd orta məktəbi;
19. Köyük kənd orta məktəbi;
20. Cəfərbəyli kənd orta məktəbi;
21. V.Cəfərov adına Təzəkənd kənd orta məktəbi;
22. Qaraxanlı kənd orta məktəbi;
23. İmamqulubəyli kənd orta məktəbi;
24. Taynaq kənd orta məktəbi;
25. Hacılar kənd orta məktəbi;
26. Bilağan kənd orta məktəbi;
27. Poladlı kənd orta məktəbi;
28. Salmanbəyli kənd orta məktəbi;
29. Şahsevən kənd orta məktəbi;
30. Munaxorlu kənd orta məktəbi;
31. C. Quluyev adına Təzəkənd kənd orta məktəbi;
32. Sarıcallı kənd orta məktəbi;
33. Kürdlər kənd orta məktəbi;
34. Hacıbədəlli kənd orta məktəbi;
35. C. Məmmədquluzadə adına Kəhrizli kənd orta məktəbi;
36. A. Mustafayev adına Qiyamadınlı kənd orta məktəbi;
37. Qaravəlli kənd orta məktəbi;
38. Hindarx kənd orta məktəbi;
39. Boyat kənd orta məktəbi;
40. 1 saylı şəhər orta məktəbi;
41. 2 saylı şəhər orta məktəbi;
42. 3 saylı M.F.Axundov adına şəhər orta məktəbi;
43. 4 saylı şəhər orta məktəbi;
44. 5 saylı M.Əsədov adına şəhər orta məktəbi;
45. 7 saylı Ü.Hacıbəyov adına şəhər orta məktəbi;
46. 8 saylı C.İbrahimov adına şəhər orta məktəbi;
47. 9 saylı şəhər orta məktəbi;
48. 10 saylı R.İbrahimov adına şəhər orta məktəbi;
49. 11 saylı şəhər orta məktəbi;
50. 12 saylı şəhər orta məktəbi.

Ağdaş rayonu
1. Bakı Özəl Türk Liseyinin Ağdaş Filialı;
2. S.Vurğun adına şəhər orta məktəbi;
3. M.İsayev adına şəhər orta məktəbi;
4. R.Hacıyev adına Qəsil kənd orta məktəbi;
5. M.Həmidov adına Şıxlı kənd orta məktəbi;
6. M.Əliyev adına Pirəzə kənd orta məktəbi;
7. Qaradeyn kənd orta məktəbi;
8. Kükəl kənd orta məktəbi;
9. Xosrov kənd orta məktəbi;
10. Qolqatı kənd orta məktəbi;
11. Ərəbocaq kənd orta məktəbi;
12. İ.Həsənov adına Yuxarı Nemətabad kənd orta məktəbi;
13. Orta Ləki kənd orta məktəbi;
14. Yenicə kənd orta məktəbi;
15. Cardam kənd orta məktəbi;
16. Qoşaqovaq kənd orta məktəbi;
17. T.Əhmədov adına Pirkəkə kənd orta məktəbi;
18. Abad kənd orta məktəbi;
19. Y.İsmayılov adına Güvəkənd kənd orta məktəbi;
20. Şəmsabad kənd orta məktəbi;
21. Aşağı Ləki kənd orta məktəbi;
22. Aralbir kənd orta məktəbi;
23. Qəribli kənd orta məktəbi;
24. Dəhnəxəlil kənd orta məktəbi;
25. V.Cəfərov adına Kotavan kənd orta məktəbi;
26. Şəkili kənd orta məktəbi;
27. Ağzıbir kənd orta məktəbi;
28. Mürsəl kənd orta məktəbi;
29. Yuxarı Ləki kənd orta məktəbi;
30. Cüvə kənd orta məktəbi;
31. Tofiqi kənd orta məktəbi;
32. Ərəb kənd orta məktəbi;
33. Ağcayazı kənd orta məktəbi;
34. Eymur kənd orta məktəbi;
35. Kotanarx kənd orta məktəbi;
36. Cücük kənd orta məktəbi;
37. 2 saylı Nizami adına şəhər orta məktəbi;
38. 3 saylı Beynəlmiləl şəhər orta məktəbi;
39. 6 saylı Ləki qəsəbə orta məktəbi;
40. 7 saylı P.Babayev adına şəhər orta məktəbi;
41. 8 saylı T.İsmayılov adına şəhər orta məktəbi.

Aqstafa rayonu
1. 24 N-li orta məktəb;
2. E.Mustafayev adına Yenigün kənd orta məktəbi;
3. A.Namazov adına Saloğlu kənd orta məktəbi;
4. Alı Mustafayev adına Həsənsu kənd orta məktəbi;
5. A.Nəsibov adına Düzqışlaq kənd orta məktəbi;
6. Sirac Əliyev adına Qırılı kənd orta məktəbi;
7. M.Məmmədov adına Sadıxlı kənd orta məktəbi;
8. K.Hüseynov adına Xılxına kənd orta məktəbi;
9. F.Nağıyev adına Tatlı kənd orta məktəbi;
10. X.İsmayılov adına Eynallı kənd orta məktəbi;
11. Ə.Qasımov adına Köhnəqışlaq kənd orta məktəbi;
12. N.Həmzəyev adına Yuxarı Göycəli kənd orta məktəbi;
13. M.Omarov adına Soyuqbulaq qəsəbə orta məktəbi;
14. Poylu stansiya orta məktəbi;
15. H.Əzizov adına Vurğun qəsəbə orta məktəbi;
16. Ş.Abadov adına Aşağı Kəsəmən kənd orta məktəbi;
17. Böyük Kəsik kənd orta məktəbi;
18. X.Mirzəyev adına Qıraq Kəsəmən kənd orta məktəbi;
19. N.M.Mustafayev adına Xəz-dəri kənd orta məktəbi;
20. A.Asimoğlu adına Zəlimxan kənd orta məktəbi;
21. Köçvəlli kənd orta məktəbi;
22. M.Əhmədov adına Pirili kənd orta məktəbi;
23. Kolxəlfəli kənd orta məktəbi;
24. S.Məmmədov adına Poylu kənd orta məktəbi;
25. F.Kərimov adına Muğanlı kənd orta məktəbi;
26. Qaçaqkərəm kənd orta məktəbi;
27. Texniki-humanitar təmayüllü lisey;
28. Qaraçənli kənd əsas məktəbi;
29. Ə.Əlioğlu adına Aşağı Göycəli kənd orta məktəbi;
30. 1 saylı Ə.Hüseynov adına şəhər orta məktəbi;
31. 1 saylı Dağkəsəmən kənd orta məktəbi;
32. 1 saylı H.Əlizadə adına Köçəsgər kənd orta məktəbi;
33. 2 saylı A.Abdullayev adına şəhər orta məktəbi;
34. 2 saylı Köçəsgər kənd orta məktəbi;
35. 2 İ.Salıfov adına saylı Dağkəsəmən kənd orta məktəbi;
36. 3 saylı S.Şükürova adına orta məktəb.

Ağsu rayonu
1. Şəhər internat orta məktəbi;
2. Abbasxanlı kənd orta məktəbi;
3. Ağabəyli kənd orta məktəbi;
4. Ağarx kənd orta məktəbi;
5. Aratkənd kənd orta məktəbi;
6. Bico kənd orta məktəbi;
7. Qaraqoyunlu kənd orta məktəbi;
8. Qəşəd kənd orta məktəbi;
9. Dilman kənd orta məktəbi;
10. Ərəbmehdibəy kənd orta məktəbi;
11. Ərəbuşağı kənd orta məktəbi;
12. İlxıçı kənd orta məktəbi;
13. Kalva kənd orta məktəbi;
14. Kəndoba kənd orta məktəbi;
15. Gəgəli kənd orta məktəbi;
16. Xanbulaq kənd orta məktəbi;
17. Ləngəbiz kənd orta məktəbi;
18. Muradlı kənd orta məktəbi;
19. Növcü kənd orta məktəbi;
20. Nuran kənd orta məktəbi;
21. Padar kənd orta məktəbi;
22. Padarqışlaq kənd orta məktəbi;
23. Pirhəsənli kənd orta məktəbi;
24. Rəhimli kənd orta məktəbi;
25. Ülgüc kənd orta məktəbi;
26. Çaparlı kənd orta məktəbi;
27. Çiyni kənd orta məktəbi;
28. Cəlair kənd orta məktəbi;
29. Daşdəmirbəyli kənd orta məktəbi;
30. Musabəyli kənd orta məktəbi;
31. Təklə kənd orta məktəbi;
32. Qasımbəyli kənd əsas məktəbi;
33. Gəgəli kənd əsas məktəbi;
34. 1 saylı şəhər orta məktəbi;
35. 2 saylı şəhər orta məktəbi;
36. 3 saylı şəhər orta məktəbi;
37. 4 saylı şəhər orta məktəbi.

Babək rayonu
1. V.Mahmudov adına Babək qəsəbə orta məktəbi;
2. V.Mahmudov adına Qaraçuq kənd orta məktəbi;
3. Zeynəddin kənd orta məktəbi;
4. Z.P.Vəliyev adına Kərimbəyli kənd orta məktəbi;
5. H.Şahverdiyev adına Kültəpə kənd orta məktəbi;
6. N.Məmmədov adına Sirab kənd orta məktəbi;
7. İ.Şükürov adına Didivar kənd orta məktəbi;
8. Qaraqala kənd orta məktəbi;
9. Vayxır kənd orta məktəbi;
10. Q.Abbasov adına Payızkənd kənd orta məktəbi;
11. Şıxmahmud kənd orta məktəbi;
12. Azər Tağıyev adına Xətai kənd orta məktəbi;
13. V.Hüseynov adına Qaraxanbəyli kənd orta məktəbi;
14. Tumbul kənd orta məktəbi;
15. E.Əliyev adına Çeşməbasar kənd orta məktəbi;
16. Y.Seyidov adına Yarımca kənd orta məktəbi;
17. A.Nəzərəliyev adına Əliabad kənd orta məktəbi;
18. V.Şəkərov adına Aşağı Buzqov kənd orta məktəbi;
19. E.Bağırov adına Uzunoba kənd orta məktəbi;
20. Əhməd Cəfərov adına Hacıvar kənd orta məktəbi;
21. Xəlilli kənd orta məktəbi;
22. Xal-xal kənd orta məktəbi;
23. B.Əliyev adına Qahab kənd orta məktəbi;
24. Məzrə kənd orta məktəbi;
25. Qoşadizə kənd orta məktəbi;
26. Məmmədrza Dizə kənd orta məktəbi;
27. N.Həsənov adına Güznüt kənd orta məktəbi;
28. Yuxarı Buzqov kənd orta məktəbi;
29. Nəcəfəli Dizə kənd orta məktəbi;
30. Şəkərabad kənd orta məktəbi;
31. Qahab kənd əsas məktəbi;
32. Bulqan kənd əsas məktəbi;
33. 1 saylı E.İsmayılov adına Nehrəm kənd orta məktəbi;
34. 1 saylı Q.Əkbərov adına Cəhri kənd orta məktəbi;
35. 2 saylı E.Əliyev adına Nehrəm kənd orta məktəbi;
36. 2 saylı Q.Sadiqov adına Cəhri kənd orta məktəbi;
37. 3 saylı Nehrəm kənd orta məktəbi.

Bakı şəhəri
1. A.S.Makarenko adına Humanitar fənlər təmayüllü ümumtəhsil internat məktəbi;
2. Gindes adına Uşaq sanatoriyası nəzdindəki orta məktəb;
3. Kor və zəif görənlər üçün respublika orta internat məktəbi;
4. “Odlar Yurdu” Universiteti nəzdində orta ümumtəhsil innovasiyalar məktəb;
5. Bakı Kompüter Kolleci nəzdində orta məktəb;
6. Respublika olimpiya ehtiyatları məktəbi;
7. Bakı Xoreoqrafiya məktəbi;
8. Bakı Xoreoqrafiya məktəbi;
9. Xabatoarner yəhudi orta məktəbi;
10. V.Zeynalov adına Gərməçataq kənd orta məktəbi;
11. 1 saylı orta internat məktəbi;
12. 1 saylı orta məktəb;
13. 2 saylı H.Mahmudbəyov adına texniki-humanitar elmlər liseyi;
14. 3 saylı orta məktəb;
15. 4 saylı orta məktəb;
16. 5 saylı orta məktəb;
17. 6 saylı İntellekt liseyi;
18. 6 saylı axşam-qiyabi orta məktəbi;
19. 7 saylı məktəb;
20. 8 saylı orta məktəb;
21. 9 saylı orta məktəb;
22. 10 saylı orta məktəb;
23. 12 saylı orta məktəb;
24. 13 saylı orta məktəb;
25. 14 saylı orta məktəb;
26. 15 saylı orta məktəb;
27. 16 saylı orta məktəb;
28. 17 saylı orta məktəb;
29. 18 saylı orta məktəb;
30. 19 saylı orta məktəb;
31. 20 saylı axşam orta məktəbi;
32. 20 saylı orta məktəb;
33. 21 saylı orta məktəb;
34. 22 saylı orta məktəb;
35. 23 saylı Tahir Hüseynov adına orta məktəb;
36. 24 saylı orta məktəb;
37. 25 saylı orta məktəb;
38. 26 saylı orta məktəb;
39. 27 saylı orta məktəb;
40. 28 saylı orta məktəb;
41. 29 saylı orta məktəb;
42. 30 saylı orta məktəb;
43. 31 saylı orta məktəb;
44. 32 saylı orta məktəb;
45. 33 saylı orta məktəb;
46. 34 saylı orta məktəb;
47. 35 saylı orta məktəb;
48. 36 saylı orta məktəb;
49. 37 saylı orta məktəb;
50. 38 saylı orta məktəb;
51. 39 saylı orta məktəb;
52. 42 saylı orta məktəb;
53. 43 saylı məktəb-lisey;
54. 45 saylı orta məktəb;
55. 46 saylı orta məktəb;
56. 47 saylı orta məktəb;
57. 48 saylı orta məktəb;
58. 50 saylı orta məktəb;
59. 51 saylı orta məktəb;
60. 52 saylı orta məktəb;
61. 53 saylı orta məktəb;
62. 54 saylı orta məktəb;
63. 55 saylı orta məktəb;
64. 56 saylı məktəb-lisey;
65. 57 saylı orta məktəb;
66. 58 saylı orta məktəb;
67. 59 saylı orta məktəb;
68. 60 saylı orta məktəb;
69. 61 saylı orta məktəb;
70. 62 saylı orta məktəb;
71. 63 saylı orta məktəb;
72. 64 saylı orta məktəb;
73. 65 saylı orta məktəb;
74. 67 saylı orta məktəb;
75. 68 saylı orta məktəb;
76. 69 saylı orta məktəb;
77. 70 saylı orta məktəb;
78. 71 saylı orta məktəb;
79. 72 saylı axşam-qiyabi orta məktəb;
80. 72 saylı məktəb-lisey;
81. 73 saylı orta məktəb;
82. 74 saylı orta məktəb;
83. 75 saylı orta məktəb;
84. 76 saylı orta məktəb;
85. 77 saylı orta məktəb;
86. 78 saylı orta məktəb;
87. 79 saylı orta məktəb;
88. 80 saylı orta məktəb;
89. 81 saylı orta məktəb;
90. 82 saylı orta məktəb;
91. 82 saylı axşam orta məktəbi;
92. 84 saylı orta məktəb;
93. 85 saylı orta məktəb;
94. 86 saylı orta məktəb;
95. 87 saylı orta məktəb;
96. 88 saylı orta məktəb;
97. 89 saylı orta məktəb;
98. 90 saylı orta məktəb;
99. 91 saylı orta məktəb;
100. 92 saylı orta məktəb;
101. 93 saylı orta məktəb;
102. 94 saylı orta məktəb;
103. 95 saylı orta məktəb;
104. 96 saylı orta məktəb;
105. 97 saylı orta məktəb;
106. 98 saylı orta məktəb;
107. 99 saylı orta məktəb;
108. 100 saylı orta məktəb;
109. 101 saylı orta məktəb;
110. 102 saylı orta məktəb;
111. 103 saylı orta məktəb;
112. 104 saylı orta məktəb;
113. 106 saylı S.Məhərrəmov adına orta məktəb;
114. 107 saylı orta məktəb;
115. 108 saylı orta məktəb;
116. 109 saylı orta məktəb;
117. 110 saylı S.Məmmədov adına orta məktəb;
118. 111 saylı orta məktəb;
119. 112 saylı orta məktəb;
120. 113 saylı orta məktəb;
121. 114 saylı orta məktəb;
122. 115 saylı orta məktəb;
123. 116 saylı orta məktəb;
124. 116 saylı korlar və zəif görən uşaqlar üçün orta məktəb;
125. 117 saylı orta məktəb;
126. 118 saylı orta məktəb;
127. 119 saylı orta məktəb;
128. 120 saylı orta məktəb;
129. 121 saylı orta məktəb;
130. 123 saylı orta məktəb;
131. 124 saylı orta məktəb;
132. 125 saylı orta məktəb;
133. 126 saylı orta məktəb;
134. 127 saylı E.Rzayev adına orta məktəb;
135. 128 saylı orta məktəb;
136. 129 saylı orta məktəb;
137. 130 saylı orta məktəb;
138. 131 saylı orta məktəb;
139. 132 saylı orta məktəb;
140. 133 saylı orta məktəb;
141. 135 saylı orta məktəb;
142. 136 saylı orta məktəb;
143. 138 saylı orta məktəb;
144. 139 E.Həsənov adına saylı orta məktəb;
145. 140 saylı orta məktəb;
146. 141 saylı orta məktəb;
147. 142 saylı orta məktəb;
148. 143 saylı orta məktəb;
149. 144 saylı orta məktəb;
150. 145 saylı orta məktəb;
151. 146 saylı orta məktəb;
152. 148 saylı orta məktəb;
153. 149 saylı orta məktəb;
154. 150 saylı orta məktəb;
155. 151 saylı orta məktəb;
156. 152 saylı orta məktəb;
157. 153 saylı orta məktəb;
158. 154 saylı orta məktəb;
159. 155 saylı orta məktəb;
160. 156 saylı orta məktəb;
161. 157 saylı orta məktəb;
162. 158 saylı orta məktəb;
163. 159 saylı orta məktəb;
164. 161 saylı orta məktəb;
165. 162 saylı orta məktəb;
166. 163 saylı orta məktəb;
167. 164 saylı orta məktəb;
168. 165 saylı orta məktəb;
169. 166 saylı T.Rəfiyev adına orta məktəb;
170. 167 saylı orta məktəb;
171. 168 saylı orta məktəb;
172. 169 saylı orta məktəb;
173. 170 saylı orta məktəb;
174. 171 saylı orta məktəb;
175. 172 saylı orta məktəb;
176. 173 saylı orta məktəb;
177. 175 saylı orta məktəb;
178. 176 saylı orta məktəb;
179. 177 saylı orta məktəb;
180. 178 saylı orta məktəb;
181. 179 saylı orta məktəb;
182. 180 A.Namazov adına saylı orta məktəb;
183. 181 saylı orta məktəb;
184. 182 saylı orta məktəb;
185. 183 saylı orta məktəb;
186. 184 saylı K.Yaqubov adına orta məktəb;
187. 186 saylı orta məktəb;
188. 187 saylı orta məktəb;
189. 188 saylı orta məktəb;
190. 189 saylı orta məktəb;
191. 190 saylı orta məktəb;
192. 191 saylı orta məktəb;
193. 192 saylı orta məktəb;
194. 193 saylı orta məktəb;
195. 194 saylı orta məktəb;
196. 195 saylı Y.Əliyev adına orta məktəb;
197. 196 saylı orta məktəb;
198. 197 saylı E.Heydərov adına orta məktəb;
199. 198 saylı orta məktəb;
200. 199 saylı orta məktəb;
201. 200 saylı orta məktəb;
202. 201 saylı orta məktəb;
203. 203 saylı orta məktəb;
204. 204 saylı orta məktəb;
205. 205 saylı orta məktəb;
206. 206 saylı orta məktəb;
207. 207 saylı orta məktəb;
208. 208 saylı orta məktəb;
209. 209 saylı orta məktəb;
210. 210 saylı orta məktəb;
211. 211 saylı orta məktəb;
212. 212 saylı orta məktəb;
213. 213 saylı orta məktəb;
214. 214 saylı orta məktəb;
215. 215 saylı orta məktəb;
216. 216 saylı orta məktəb;
217. 219 saylı orta məktəb;
218. 220 saylı orta məktəb;
219. 221 saylı orta məktəb;
220. 222 saylı orta məktəb;
221. 223 saylı A.Rzayev adına orta məktəb;
222. 225 saylı orta məktəb;
223. 226 saylı orta məktəb;
224. 228 saylı Ə.Kazımov adına orta məktəb;
225. 229 saylı orta məktəb;
226. 230 saylı orta məktb;
227. 232 saylı orta məktəb;
228. 233 saylı C.Niftəliyev adına orta məktəb;
229. 234 saylı orta məktəb;
230. 235 saylı orta məktəb;
231. 236 saylı orta məktəb;
232. 237 saylı orta məktəb;
233. 238 saylı orta məktəb;
234. 239 saylı orta məktəb;
235. 240 saylı orta məktəb;
236. 241 saylı orta məktəb
237. 242 saylı orta məktəb;
238. 243 saylı orta məktəb;
239. 244 saylı orta məktəb;
240. 245 saylı orta məktəb;
241. 246 saylı orta məktəb;
242. 247 saylı orta məktəb;
243. 248 saylı orta məktəb;
244. 249 saylı orta məktəb;
245. 250 saylı orta məktəb;
246. 251 saylı orta məktəb;
247. 252 saylı orta məktəb;
248. 253 saylı E.İsmayılov adına orta məktəb;
249. 254 saylı orta məktəb;
250. 255 saylı orta məktəb;
251. 257 saylı orta məktəb;
252. 258 saylı orta məktəb;
253. 259 saylı orta məktəb;
254. 260 saylı orta məktəb;
255. 261 saylı məktəb-lisey;
256. 262 saylı orta məktəb;
257. 263 saylı orta məktəb;
258. 264 saylı məktəb-lisey;
259. 265 saylı orta məktəb;
260. 266 saylı orta məktəb;
261. 267 saylı orta məktəb;
262. 269 saylı orta məktəb;
263. 270 saylı orta məktəb;
264. 271 saylı orta məktəb;
265. 272 saylı orta məktəb;
266. 273 saylı E.Eyyubov adına orta məktəb;
267. 274 saylı E.Şirəliyev adına orta məktəb;
268. 275 saylı orta məktəb;
269. 276 saylı orta məktəb;
270. 277 saylı orta məktəb;
271. 278 saylı orta məktəb;
272. 279 saylı orta məktəb;
273. 280 saylı orta məktəb;
274. 281 saylı orta məktəb;
275. 282 saylı orta məktəb;
276. 283 saylı orta məktəb;
277. 284 saylı orta məktəb;
278. 285 saylı orta məktəb;
279. 286 saylı orta məktəb;
280. 288 saylı Neftçi Qurban adına orta məktəb;
281. 290 saylı orta məktəb;
282. 291 saylı “Araz” ekologiya liseyi”
283. 292 saylı orta məktəb;
284. 293 saylı Ə.Vahid adına orta məktəb;
285. 294 saylı orta məktəb, Ümid qəsəbəsi;
286. 295 saylı orta məktəb;
287. 296 saylı orta məktəb;
288. 297 saylı orta məktəb;
289. 298 saylı orta məktəb;
290. 299 saylı orta məktəb;
291. 300 saylı orta məktəb;
292. 301 saylı orta məktəb;
293. 302 saylı Ə.Zeynallı adına orta məktəb;
294. 303 saylı M.Məmmədov adına əsas məktəb;
295. 304 saylı orta məktəb;
296. 305 saylı orta məktəb.

Balakən rayonu
1. Nizami adına şəhər orta məktəbi;
2. Nəsimi adına şəhər orta məktəbi;
3. Mahamalar kənd orta məktəbi;
4. Gərəkli kənd orta məktəbi;
5. Tülü kənd orta məktəbi;
6. Sarıbulaq kənd orta məktəbi;
7. Hənifə kənd orta məktəbi;
8. Şambulbinə kənd orta məktəbi;
9. Qabaqçöl kənd orta məktəbi;
10. Qaysa kənd orta məktəbi;
11. Meşəşambul kənd orta məktəbi;
12. Xalatala kənd orta məktəbi;
13. İtitala kənd orta məktəbi;
14. Kortala kənd orta məktəbi;
15. Qaravəlli kənd orta məktəbi;
16. Katex zavod kənd orta məktəbi;
17. Şambul kənd orta məktəbi;
18. Qazbinə kənd orta məktəbi;
19. Qarahacılı kənd orta məktəbi;
20. Qazbölük kənd orta məktəbi;
21. Bedağar kənd orta məktəbi;
22. 1 saylı Qullar kənd orta məktəbi;
23. 1 saylı Talalar kənd orta məktəbi;
24. 1 saylı Şərif kənd orta məktəbi;
25. 1 saylı Katex kənd orta məktəbi;
26. 1 saylı Qazma kənd orta məktəbi;
27. 1 saylı Poştbinə kənd orta məktəbi;
28. 2 saylı Yeni Şərif kənd orta məktəbi;
29. 2 saylı Qazma kənd orta məktəbi;
30. 2 saylı Qullar kənd orta məktəbi;
31. 2 saylı Katex kənd orta məktəbi;
32. 2 saylı Talalar kənd orta məktəbi;
33. 3 saylı Katex kənd orta məktəbi.

Beyləqan rayonu
1. Qəhrəmanlı qəsəbə orta məktəbi;
2. Təzəkənd kənd orta məktəbi;
3. 1 saylı N.M.Allahverdiyev adına şəhər orta məktəbi;
4. 1 saylı Dünyamalılar kənd orta məktəbi;
5. 1 saylı G.Əsədov adına I Şahsevən kənd orta məktəbi;
6. 2 saylı F.Hacıyev adına şəhər orta məktəbi;
7. 2 saylı Ə.Rzayev adına Dünyamalılar kənd orta məktəbi;
8. 3 saylı Akademik M.Mehdizadə adına şəhər orta məktəbi;
9. 4 saylı şəhər orta məktəbi;
10. 5 saylı Nəsirov adına şəhər orta məktəbi.

Bərdə rayonu
1. R.Musayev adına İnternat orta məktəbi;
2. Saatlı kənd orta məktəbi;
3. Mirzəxan kənd orta məktəbi;
4. Qarahacı kənd orta məktəbi;
5. X.İsmayılov adına Zümürxaç kənd orta məktəbi;
6. R.Abbasov adına Əmirli kənd orta məktəbi;
7. Qazaxlar kənd orta məktəbi;
8. Kələntərli kənd orta məktəbi;
9. Mehdixanlı kənd orta məktəbi;
10. Türkmən kənd orta məktəbi;
11. Xanağalı kənd orta məktəbi;
12. Mehdili kənd orta məktəbi;
13. Qarayusifli kənd orta məktəbi;
14. B.Əhmədoğlu adına Bəcirəvan kənd orta məktəbi;
15. A.Tağıyev adına Məmmədli kənd orta məktəbi;
16. Gərənə kənd orta məktəbi;
17. Alpoud kənd orta məktəbi;
18. Çələbilər kənd orta məktəbi;
19. Mollaisalar kənd orta məktəbi;
20. Gülgəzli kənd orta məktəbi;
21. Muğanlı kənd orta məktəbi;
22. Y.Kərimov adına Yeni Daşkənd kənd orta məktəbi;
23. Şorəlli kənd orta məktəbi;
24. E.Məmmədov adına Samux kənd orta məktəbi;
25. Qaradəmirçi kənd orta məktəbi;
26. Kətəlparaq kənd orta məktəbi;
27. Lənbəran kənd orta məktəbi;
28. Qaradırnaq kənd orta məktəbi;
29. Xəsili kənd orta məktəbi;
30. Əyricə kənd orta məktəbi;
31. Mirzalıbəyli kənd orta məktəbi;
32. Ərəblər kənd orta məktəbi;
33. Soğanverdilər kənd orta məktəbi;
34. Göyüşlü kənd orta məktəbi;
35. Xanqaraqoyunlu kənd orta məktəbi;
36. Uğurbəyli kənd orta məktəbi;
37. Mollalı kənd orta məktəbi;
38. Kürdborakı kənd orta məktəbi;
39. Mustafaağalı kənd orta məktəbi;
40. Şirvanlı kənd orta məktəbi;
41. Xanərəb kənd orta məktəbi;
42. Yeni Əyricə kənd orta məktəbi;
43. Qayalı kənd orta məktəbi;
44. Cumalar kənd orta məktəbi;
45. Əliyanlı kənd orta məktəbi;
46. Şahvəllər kənd orta məktəbi;
47. Dəymədağıldı kənd orta məktəbi;
48. Z.Əliyeva adına orta məktəb;
49. F.İsmayılov adına Mollagüllər kənd əsas məktəbi;
50. 1 saylı şəhər orta məktəbi;
51. 1 saylı Nazirli kənd orta məktəbi;
52. 2 saylı N.Gəncəvi adına şəhər orta məktəbi;
53. 2 saylı Hacallı kənd orta məktəbi;
54. 2 saylı Nazirli kənd orta məktəbi;
55. 3 saylı N.Nərimanov adına şəhər orta məktəbi;
56. 4 saylı E.Kərimov adına şəhər orta məktəbi;
57. 5 saylı Şəhid Alı adına şəhər orta məktəbi;
58. 6 saylı şəhər orta məktəbi;
59. 7 saylı F.Musayev adına şəhər əsas məktəbi.

Biləsuvar rayonu
1. Əmənkənd kənd orta məktəbi;
2. Ağalıkənd kənd orta məktəbi;
3. Səmədabad kənd orta məktəbi;
4. Bəydili kənd orta məktəbi;
5. Əliabad kənd orta məktəbi;
6. Çinarlı kənd orta məktəbi;
7. Ovçubərə kənd orta məktəbi;
8. Yuxarı Cürəli kənd orta məktəbi;
9. Təzəkənd kənd orta məktəbi;
10. Xanlar Qafarov adına İsmətli kənd orta məktəbi;
11. Mahmudlu kənd orta məktəbi;
12. Çaylı kənd orta məktəbi;
13. 1 saylı şəhər orta məktəbi;
14. 1 saylı Xırmandalı kənd orta məktəbi;
15. 2 saylı şəhər orta məktəbi;
16. 2 saylı Xırmandalı kənd orta məktəbi;
17. 5 saylı şəhər orta məktəbi.

Cəlilabad rayonu
1. Kürdlər kənd orta məktəbi;
2. Zəhmətabad kənd orta məktəbi;
3. Hamaraqışlaq kənd orta məktəbi;
4. Təklə kənd orta məktəbi;
5. Gülməmmədli kənd orta məktəbi;
6. Burovar kənd orta məktəbi;
7. Bəcirəvan kənd orta məktəbi;
8. Şiləvəngə kənd orta məktəbi;
9. Üçtəpə kənd orta məktəbi;
10. Ləkin kənd orta məktəbi;
11. Cəlayir kənd orta məktəbi;
12. Sərhədabad kənd orta məktəbi;
13. Abazallı kənd orta məktəbi;
14. Soltankənd kənd orta məktəbi;
15. Qarazəncir kənd orta məktəbi;
16. Xəlilli kənd orta məktəbi;
17. Adnalı kənd orta məktəbi;
18. Əliqasımlı kənd orta məktəbi;
19. Məlikqasımlı kənd orta məktəbi;
20. Qamışlıgöl kənd orta məktəbi;
21. Zopun kənd orta məktəbi;
22. Komanlı kənd orta məktəbi;
23. Cəngan kənd orta məktəbi;
24. Çünzəli kənd orta məktəbi;
25. Dələli kənd orta məktəbi;
26. Şorbaçı kənd orta məktəbi;
27. Boyxanlı kənd orta məktəbi;
28. Şabanlı kənd orta məktəbi;
29. Hacıməmmədli kənd orta məktəbi;
30. Astanlı kənd orta məktəbi;
31. Şatırlı kənd orta məktəbi;
32. Həziabad kənd orta məktəbi;
33. Musalı kənd orta məktəbi;
34. Muğan kənd orta məktəbi;
35. Məmmədrzalı kənd orta məktəbi;
36. Maşlıq kənd orta məktəbi;
37. Xəlilabad kənd orta məktəbi;
38. Məşədilər kənd orta məktəbi;
39. Qarakazımlı kənd orta məktəbi;
40. Əsədli kənd orta məktəbi;
41. Seyidbazar kənd orta məktəbi;
42. Sarxanlı kənd orta məktəbi;
43. Bədirli kənd orta məktəbi;
44. Eçara kənd orta məktəbi;
45. Kazımabad kənd orta məktəbi;
46. Hasallı kənd orta məktəbi;
47. Abışabad kənd orta məktəbi;
48. Ağdaş kənd orta məktəbi;
49. Alaşar kənd orta məktəbi;
50. Vənlik kənd orta məktəbi;
51. Bozayran kənd orta məktəbi;
52. Dövlətalıbəyli kənd orta məktəbi;
53. Oğrubulaq kənd orta məktəbi;
54. H.Tağıyev adına Sabirabad kənd orta məktəbi;
55. N.Məmmədov adına Sabirabad kənd orta məktəbi;
56. Şükürül kənd orta məktəbi;
57. Xanəgah kənd orta məktəbi;
58. 1 saylı şəhər orta məktəbi;
59. 1 saylı Göytəpə şəhər orta məktəbi;
60. 1 saylı Uzuntəpə kənd orta məktəbi;
61. 1 saylı Təzəkənd kənd orta məktəbi;
62. 1 saylı Sabirabad kənd orta məktəb;
63. 1 saylı Ocaqlı kənd orta məktəbi;
64. 1 saylı Heydər Əliyev adına Alar kənd orta məktəbi;
65. 1 saylı Privolnoye kənd orta məktəbi;
66. 1 saylı Kövüzbulaq kənd orta məktəbi;
67. 1 saylı Uzuntəpə kənd orta məktəbi;
68. 2 saylı şəhər orta məktəbi;
69. 2 saylı Göytəpə şəhər orta məktəbi;
70. 2 saylı Maşlıq kənd orta məktəbi;
71. 2 saylı Kövüzbulaq kənd orta məktəbi;
72. 2 saylı Günəşli kənd orta məktəbi;
73. 2 saylı Uzuntəpə kənd orta məktəbi;
74. 2 saylı Alar kənd orta məktəbi;
75. 2 saylı Privolnoye kənd orta məktəbi;
76. 2 saylı Ocaqlı kənd orta məktəbi;
77. 2 saylı Uzuntəpə kənd orta məktəbi;
78. 3 saylı Alar kənd orta məktəbi;
79. 4 saylı şəhər orta məktəbi;
80. 4 saylı Uzuntəpə kənd orta məktəbi;
81. 7 saylı şəhər orta məktəbi;
82. 8 saylı şəhər orta məktəbi.

Culfa rayonu
1. 1 saylı şəhər orta məktəbi;
2. Əbrəqunus internat orta məktəbi;
3. Əbrəqunus kənd orta məktəbi;
4. Camaldın kənd orta məktəbi;
5. Ləkətağ kənd orta məktəbi;
6. M.Qasımov adına Xoşkeşin kənd orta məktəbi;
7. Göydərə kənd orta məktəbi;
8. Kırna kənd orta məktəbi;
9. X.Sadıqov adına Milax kənd orta məktəbi;
10. Saltaq kənd orta məktəbi;
11. Ərəfsə kənd orta məktəbi;
12. Ərəzin kənd orta məktəbi;
13. Elsevər Eldaroğlu adına Qazançı kənd orta məktəbi;
14. Qızılca kənd orta məktəbi;
15. Teyvaz kənd orta məktəbi;
16. Gal kənd orta məktəbi;
17. Xanəgah kənd orta məktəbi;
18. Gülüstan kənd orta məktəbi;
19. M.Seyidov adına Dizə kənd orta məktəbi;
20. Əlincə kənd orta məktəbi;
21. Boyəhməd kənd orta məktəbi;
22. Bənəniyar kənd orta məktəbi;
23. Şurut kənd orta məktəbi;
24. Nəhəcir kənd orta məktəbi;
25. 1 saylı T.Qasımoğlu adına Yaycı kənd orta məktəbi;
26. 2 saylı şəhər orta məktəbi;
27. 2 saylı Yaycı kənd orta məktəbi;
28. 38 N-li orta məktəb.

Daşkəsən rayonu
1. H.Qasımov adına Əmirvar kənd orta məktəbi;
2. A.Rüstəmov adına Qabaqtəpə kənd orta məktəbi;
3. S.Cavadov adına Təzəkənd kənd orta məktəbi;
4. Xoşbulaq kənd orta məktəbi;
5. Qaraqollar kənd orta məktəbi;
6. Kəmərqaya kənd orta məktəbi;
7. Çanaxçı kənd orta məktəbi;
8. Zinzahal kənd orta məktəbi;
9. Dəstəfur kənd orta məktəbi;
10. Mollahəsənli kənd orta məktəbi;
11. Ə.İsmayılov adına Quşçu kənd orta məktəbi;
12. M.Mustafayev adına Bayan kənd orta məktəbi;
13. Zəylik kənd orta məktəbi;
14. Astaf kənd orta məktəbi;
15. Qazaxyolçular kənd orta məktəbi;
16. Qıyıxlı kənd orta məktəbi;
17. R.Qafarov adına Alunitdağ qəsəbə orta məktəbi;
18. Daşkəsən qəsəbə orta məktəbi;
19. G.İsmayılov adına Aşağı Daşkəsən qəsəbə orta məktəbi;
20. Z.Bağırov adına Yuxarı Daşkəsən qəsəbə orta məktəbi;
21. N.Məsimova adına Tapan kənd orta məktəbi;
22. Güneykənd orta məktəbi;
23. Alaxançallı kənd orta məktəbi;
24. S.İsgəndərov adına Quşçu qəsəbə orta məktəbi;
25. Gurbulaq kənd əsas məktəbi;
26. Əmirvar-Əhmədli kənd əsas məktəbi;
27. 1 saylı Nəsimi adına şəhər orta məktəbi;
28. 2 saylı Anar Mürsəlov adına şəhər orta məktəbi;
29. 3 saylı N.Nərimanov adına şəhər orta məktəbi;
30. 4 saylı S.Vurğun adına şəhər orta məktəbi.

Dəvəçi rayonu
1. Gəndab kənd orta məktəbi;
2. Pirəmisən kənd orta məktəbi;
3. Rəhimli kənd orta məktəbi;
4. Təzəkənd kənd orta məktəbi;
5. Baş Əmirxanlı kənd orta məktəbi;
6. Pirəbədil kənd orta məktəbi;
7. Çölquşçu kənd orta məktəbi;
8. Uzunboyad kənd orta məktəbi;
9. Zeyvə kənd orta məktəbi;
10. Ağbaş kənd orta məktəbi;
11. Ağalıq kənd orta məktəbi;
12. Dağbilici kənd orta məktəbi;
13. C.Məmmədov adına Aygünlü kənd orta məktəbi;
14. Çuxurzəmi kənd orta məktəbi;
15. Şahnəzərli kənd orta məktəbi;
16. Padar kənd orta məktəbi;
17. Qarabağlı kənd orta məktəbi;
18. Çuxurazəmi kənd əsas məktəbi;
19. 1 saylı T.Abbasov adına şəhər orta məktəbi;
20. 2 saylı şəhər orta məktəbi;
21. 2 saylı Təzəkənd kənd orta məktəbi;
22. 3 saylı şəhər orta məktəbi;
23. 4 saylı şəhər orta məktəbi;
24. 44 saylı dəmiryolu məktəbi.

Göyçay rayonu
1. Kürdəmiş kənd orta məktəbi;
2. R.Babayev adına İncə kənd orta məktəbi;
3. Bəydövül kənd orta məktəbi;
4. Hacı Rəhim adına Qaraman kənd orta məktəbi;
5. Potu kənd orta məktəbi;
6. Qızılağac kənd orta məktəbi;
7. Qarayazı kənd orta məktəbi;
8. Alxasava kənd orta məktəbi;
9. Yeniarx kənd orta məktəbi;
10. Qarabağlar kənd orta məktəbi;
11. Çaxırlı kənd orta məktəbi;
12. X.Cəfərov adına Alpoud kənd orta məktəbi;
13. Kürdşaban kənd orta məktəbi;
14. Qaraxıdır kənd orta məktəbi;
15. Q.Səmədov adına Mallı-Şıxlı kənd orta məktəbi;
16. Mırtı kənd orta məktəbi;
17. Məlikkənd kənd orta məktəbi;
18. Qaraməryam kənd orta məktəbi;
19. Şəkər kənd orta məktəbi;
20. Ulaşlı-Şıxlı kənd orta məktəbi;
21. Qarabaqqal kənd orta məktəbi;
22. Çərəcə kənd orta məktəbi;
23. Hacalıkənd kənd orta məktəbi;
24. Aşağı Qaraməryəm kənd orta məktəbi;
25. S.Vurğun adına Şəhər internat orta məktəbi;
26. 1 saylı Ləkçılpaq kənd orta məktəbi;
27. 1 saylı Çərəkə kənd orta məktəbi;
28. 1 saylı R.Rza adına şəhər orta məktəbi;
29. 1 saylı Bığır kənd orta məktəbi;
30. 2 saylı E.Ələkbərov adına şəhər orta məktəbi;
31. 2 M.Eyvazov adına saylı Bığır kənd orta məktəbi;
32. 2 saylı Ləkçılpaq kənd orta məktəbi;
33. 2 saylı Çərəkə kənd orta məktəbi;
34. 3 saylı Akademik Z.Bünyatov adına şəhər orta məktəbi;
35. 3 saylı Akademik Z.Bünyatov adına şəhər orta məktəbi;
36. 3 saylı Bığır kənd orta məktəbi;
37. 4 saylı şəhər orta məktəbi;
38. 5 saylı şəhər orta məktəbi;
39. 6 saylı M.Füzuli adına şəhər orta məktəbi;
40. 7 saylı Nizami adına şəhər orta məktəbi;
41. 9 saylı şəhər orta məktəbi;
42. 9 saylı şəhər orta məktəbi.

Göygöl rayonu
1. Şəhriyar kənd orta məktəbi;
2. Zurnabad kənd orta məktəbi;
3. E.Bayramov adına Topalhəsənli kənd orta məktəbi;
4. Tülallar kənd orta məktəbi;
5. Ü.Quliyev adına Toğana kənd orta məktəbi;
6. Çaykənd kənd orta məktəbi;
7. Quşçu kənd orta məktəbi;
8. N.Verdiyev adına Sarısu kənd orta məktəbi;
9. Göyçəkənd kənd orta məktəbi;
10. M.Cəfərov adına Pənahlılar kənd orta məktəbi;
11. İ.Mahmudov adına Çaylı kənd orta məktəbi;
12. S.Hüseynov adına Mollacəlilli kənd orta məktəbi;
13. R.Rzayev adına Qızılça kənd orta məktəbi;
14. Üçtəpə kənd orta məktəbi;
15. Qarabulaq kənd orta məktəbi;
16. Əzizbəyov adına kənd orta məktəbi;
17. R.Əsgərov adına Qırıxlı kənd orta məktəbi;
18. Aşıqlı kənd orta məktəbi;
19. Dozular kənd orta məktəbi;
20. Kərəmli kənd orta məktəbi;
21. "Gəncə" qəsəbə orta məktəbi;
22. Dərələyəz kənd orta məktəbi;
23. Z.Hacıyev adına Yeni Zod kənd orta məktəbi;
24. Mixaylovka kənd orta məktəbi;
25. Köşkü kənd orta məktəbi;
26. Quşqara kənd orta məktəbi;
27. Firuzabad qəsəbə orta məktəbi;
28. Xəqani kənd orta məktəbi;
29. Çaykənd kənd əsas məktəbi;
30. Stansiya Qızılça orta məktəbi;
31. 1 saylı İ.Hüseynov adına şəhər orta məktəbi;
32. 1 saylı Cavanşir Nəzərov adına Balçılı orta məktəb;
33. 1 saylı Hacıməlik kənd orta məktəbi;
34. 2 saylı şəhər orta məktəbi;
35. 2 saylı Hacıməlik kənd orta məktəbi;
36. 2 saylı Balçılı orta məktəb;
37. 3 saylı S.Vurğun adına şəhər orta məktəbi;
38. 4 saylı şəhər orta məktəbi;
39. 5 saylı E.Vəliyev adına şəhər orta məktəbi;
40. 6 saylı şəhər orta məktəbi.

Gədəbəy rayonu
1. Zamanlı kənd orta məktəbi;
2. Samanlıq kənd orta məktəbi;
3. Nərimankənd kənd orta məktəbi;
4. Ağamalı kənd orta məktəbi;
5. Xar-xar kənd orta məktəbi;
6. Zəhmət kənd orta məktəbi;
7. Slavyanka kənd orta məktəbi;
8. Maarif kənd orta məktəbi;
9. Habil Allahyarov adına Soyuqbulaq kənd orta məktəbi;
10. Söyüdlü kənd orta məktəbi;
11. Arıxdam kənd orta məktəbi;
12. Düzyurd kənd orta məktəbi;
13. Dəyəqarabulaq kənd orta məktəbi;
14. Çalburun kənd orta məktəbi;
15. X.Haqverdiyev adına Çaldaş kənd orta məktəbi;
16. Gər-gər kənd orta məktəbi;
17. Sarıhəsənli kənd orta məktəbi;
18. Şəkərbəy kənd orta məktəbi;
19. Əmiraslanlı kənd orta məktəbi;
20. Dəyirmandağ kənd orta məktəbi;
21. Kiçik Qaramurad kənd orta məktəbi;
22. Parakənd kənd orta məktəbi;
23. Daryurd kənd orta məktəbi;
24. Əli İsmayıllı kənd orta məktəbi;
25. Arıqıran kənd orta məktəbi;
26. İnəkboğan kənd orta məktəbi;
27. Hacıalılar kənd orta məktəbi;
28. M.Füzuli adına Böyük Qaramurad kənd orta məktəbi;
29. Qaraməmmədli kənd orta məktəbi;
30. Novo Saratovka kənd orta məktəbi;
31. Yenikənd kənd orta məktəbi;
32. Çobankənd kənd orta məktəbi;
33. Günəşli kənd orta məktəbi;
34. Arabaçı kənd orta məktəbi;
35. Novo İvanovka kənd orta məktəbi;
36. İsalı kənd orta məktəbi;
37. Düzrəsullu kənd orta məktəbi;
38. Çayrəsullu kənd orta məktəbi;
39. Şınıx kənd orta məktəbi;
40. Göyəlli kənd orta məktəbi;
41. Hacılar kənd orta məktəbi;
42. Qaravəllər kənd orta məktəbi;
43. Pərizamanlı kənd orta məktəbi;
44. Əlinağılar kənd orta məktəbi;
45. Şahdağ kənd orta məktəbi;
46. Səbətkeçməz kənd orta məktəbi;
47. Moruxlu kənd orta məktəbi;
48. Dördlər kənd orta məktəbi;
49. 1 saylı İ.Əliyev adına şəhər orta məktəbi;
50. 1 saylı Qoşabulaq kənd orta məktəbi;
51. 1 saylı R.Əliyev kənd orta məktəbi;
52. 2 saylı şəhər orta məktəbi;
53. 2 saylı R.Ə.İsmayılov adına Qoşabulaq kənd orta məktəbi;
54. 2 saylı R.Əliyev kənd orta məktəbi.

Gəncə şəhəri
1. Kəpəz rayonu 17 N-li dəmiryolu məktəbi;
2. 1 saylı İ.Qayıbov adına şəhər orta məktəbi;
3. 2 saylı Ə.Cavad adına şəhər orta məktəbi;
4. 3 saylı şəhər orta məktəbi;
5. 4 saylı M.Mehdizadə adına şəhər orta məktəbi;
6. 5 saylı M.Ə.Sabir adına şəhər orta məktəbi;
7. 6 saylı C.Cabbarlı adına şəhər orta məktəbi;
8. 7 saylı şəhər orta məktəbi;
9. 8 saylı M.P.Vaqif adına şəhər orta məktəbi;
10. 9 saylı A.S.Puşkin adına şəhər orta məktəbi;
11. 10 saylı M.Hadi adına şəhər orta məktəbi;
12. 11 saylı Nizami adına şəhər orta məktəbi;
13. 12 saylı V.Əliyev adına şəhər orta məktəbi;
14. 13 saylı Ş.İ.Xətai adına şəhər orta məktəbi;
15. 14 saylı M.Müşfiq adına şəhər orta məktəbi;
16. 15 saylı M.Əzizbəyov adına şəhər orta məktəbi;
17. 16 saylı M.Ş.Vazeh adına şəhər orta məktəbi;
18. 17 saylı şəhər orta məktəbi;
19. 18 saylı Nizami Aydın adına şəhər orta məktəbi;
20. 19 saylı N.A.Nekrasov adına şəhər orta məktəbi;
21. 20 saylı şəhər orta məktəbi;
22. 22 saylı M.Füzuli adına şəhər orta məktəbi;
23. 23 saylı M.Qasımov adına şəhər orta məktəbi;
24. 24 saylı şəhər orta məktəbi;
25. 25 saylı N.Nərimanov adına şəhər orta məktəbi;
26. 26 saylı məktəb-lisey kompleksi;
27. 28 saylı şəhər orta məktəbi;
28. 29 saylı K.D.Uşinski adına şəhər orta məktəbi;
29. 30 saylı V.Veysəlov adına şəhər orta məktəbi;
30. 31 saylı şəhər orta məktəbi;
31. 32 saylı şəhər orta məktəbi;
32. 33 saylı şəhər orta məktəbi;
33. 34 saylı Samir Vəliyev adına şəhər orta məktəbi;
34. 36 saylı Aşıq Ələsgər adına şəhər orta məktəbi;
35. 37 saylı şəhər orta məktəbi;
36. 38 saylı N.Hüseynov adına şəhər orta məktəbi;
37. 39 saylı Mir Cəlal adına şəhər orta məktəbi;
38. 40 saylı M.H.Şəhriyar adına şəhər orta məktəbi;
39. 41 saylı S.Vurğun adına şəhər orta məktəbi;
40. 42 saylı şəhər orta məktəbi;
41. 43 saylı N.Rəfibəyli adına şəhər orta məktəbi;
42. 46 saylı şəhər orta məktəbi.

Goranboy rayonu
1. Şəhər orta internat məktəbi;
2. Cinliboluslu kənd orta məktəbi;
3. H.Abdullayev adına Nərimanlı kənd orta məktəbi;
4. K.Alışanov adına Balakürd kənd orta məktəbi;
5. M.Məmmədov adına Xanqərvənd kənd orta məktəbi;
6. N.Aslanov adına Tapqaraqoyunlu kənd orta məktəbi;
7. Safıkürd kənd orta məktəbi;
8. S.Ocaqverdiyev adına Tatarlı kənd orta məktəbi;
9. Y.Nəcəfov adına Qarqucaq kənd orta məktəbi;
10. Rəhimli kənd orta məktəbi;
11. Veyisli kənd orta məktəbi;
12. E.Məmmədov adına Goranlı kənd orta məktəbi;
13. N.Avdıyev adına Nadirkənd kənd orta məktəbi;
14. M.Səfərov adına Qaradağlı kənd orta məktəbi;
15. M.Fərmanov adına Xoylu kənd orta məktəbi;
16. Nizami kənd orta məktəbi;
17. Z.Məsimov adına Ağamalıoğlu kənd orta məktəbi;
18. T.Abbasov adına Baxçakürd kənd orta məktəbi;
19. T.Sadıqov adına Faxralı kənd orta məktəbi;
20. Ə.İsgəndərov adına Alpoud kənd orta məktəbi;
21. Səmədabad kənd orta məktəbi;
22. Hafiz Əliyev adına Muzdurlar kənd orta məktəbi;
23. R.Əliyev adına Əzizbəyov kənd orta məktəbi;
24. Ə.Fərəcov adına Sarov kənd orta məktəbi;
25. T.Məmmədov adına Hazırəhmədli kənd orta məktəbi;
26. Q.Rüstəmov adına Qaramusalı kənd orta məktəbi;
27. S.Məmmədov adına Zeyvə kənd orta məktəbi;
28. R.Qulubəyov adına Şəfəq kənd orta məktəbi;
29. A.Vəliyev adına Gürzalılar kənd orta məktəbi;
30. Ə.Əlihüseynov adına Todan kənd orta məktəbi;
31. Ü.Məhərrəmov adına Dəyirmanlar kənd orta məktəbi;
32. S.Pirəliyev adına Buzluq kənd orta məktəbi;
33. R.Cabbarov adına Şadılı kənd orta məktəbi;
34. Ç.Hümbətov adına Yeni Yol kənd orta məktəbi;
35. Kələk kənd orta məktəbi;
36. E.Verdiyev adına Məşədiqarar kənd orta məktəbi;
37. M.Həsənov adına Alırzalı kənd orta məktəbi;
38. R.Qasımov adına Qırıxlı kənd orta məktəbi;
39. Meşəli kənd orta məktəbi;
40. Qaraçinar kənd orta məktəbi;
41. Yenikənd kənd orta məktəbi;
42. M.Zeynalov adına Dəliməmmədli şəhər orta məktəbi;
43. H.Cəfərov adına Quşçular kənd orta məktəbi;
44. H.Sarıyev adına Yəhərçi qazaxlar kənd orta məktəbi;
45. T.Cəbrayılov adına Qazanbulaq qəsəbə orta məktəbi;
46. F.Rüstəmov adına Tap kənd orta məktəbi;
47. Qarasuçu kənd orta məktəbi;
48. Z.Rüstəmov adına Qaşaltı Qaraqoyunlu kənd orta məktəbi;
49. Yolqullar kənd orta məktəbi;
50. Z.Rüstəmov adına Yolpaq kənd orta məktəbi;
51. Xınnali kənd əsas məktəbi;
52. 1 saylı şəhər orta məktəbi;
53. 1 saylı Tanrıqulu Əliqulu oğlu adına Borsunlu kənd orta məktəbi;
54. 1 saylı Aşağı Ağcakənd qəsəbə orta məktəbi;
55. 1 saylı D.Qasımova adına Qızılhacılı qəsəbə orta məktəbi;
56. 2 saylı Qatır Məmməd adına şəhər orta məktəbi;
57. 2 saylı orsunlu kənd orta məktəbi;
58. 2 saylı M.Dosiyev adına Qızılhacılı qəsəbə orta məktəbi;
59. 3 saylı A.Məmmədov adına şəhər orta məktəbi.

Hacıqabul rayonu
1. Udulu kənd orta məktəbi;
2. Tava kənd orta məktəbi;
3. K.Quliyev adına Ağacanlı kənd orta məktəbi;
4. Rəncbər kənd orta məktəbi;
5. V.Məmmədov adına Muğan qəsəbə orta məktəbi;
6. Tağılı kənd orta məktəbi;
7. Meynəman kənd orta məktəbi;
8. Abdulyan kənd orta məktəbi;
9. Talış kənd orta məktəbi;
10. Nizami adına Navahı kənd orta məktəbi;
11. Ə.Ağayev adına Kolanı kənd orta məktəbi;
12. C.Cavadov adına Atbulaq kənd orta məktəbi;
13. V.Mustafayev adına Qarasu kənd orta məktəbi;
14. Qızılburun kənd orta məktəbi;
15. 2 saylı Navahı qəsəbə orta məktəbi;
16. Pirsaat qəsəbə orta məktəbi;
17. R.Abdullayev adına Qubalı kənd orta məktəbi;
18. Şorbaçı kənd orta məktəbi;
19. Padar qəsəbə orta məktəbi;
20. 1 saylı Hacıqabul şəhər orta məktəbi;
21. 1 saylı Navahı qəsəbə orta məktəbi;
22. 2 saylı Hacıqabul şəhər orta məktəbi;
23. 3 saylı şəhər orta məktəbi;
24. 4 saylı şəhər orta məktəbi;
25. 4 saylı Hacıqabul şəhər orta məktəbi;
26. 5 saylı Hacıqabul şəhər orta məktəbi;
27. 6 saylı şəhər orta məktəbi;
28. 7 saylı şəhər orta məktəbi;
29. 9 saylı orta məktəb;
30. 10 saylı orta məktəb.

Kürdəmir rayonu
1. Topal Həsənli kənd orta məktəbi;
2. Sığırlı kənd orta məktəbi;
3. Çöhranlı kənd orta məktəbi;
4. E.Zülfüqarov adına Şilyan kənd orta məktəbi;
5. Şüşün kənd orta məktəbi;
6. Muradxan kənd orta məktəbi;
7. Qarabucaq kənd orta məktəbi;
8. Q.Sadıqov adına Mollakənd kənd orta məktəbi;
9. Sor-sor kənd orta məktəbi;
10. Karrar kənd orta məktəbi;
11. Ərəbxana kənd orta məktəbi;
12. Cəyli kənd orta məktəbi;
13. Xırdapay kənd orta məktəbi;
14. Carlı kənd orta məktəbi;
15. Axtaçı kənd orta məktəbi;
16. Söyüdlər kənd orta məktəbi;
17. Köhnəbazar kənd orta məktəbi;
18. Atakişili kənd orta məktəbi;
19. Karrar qəsəbə orta məktəbi;
20. Pirili kənd orta məktəbi;
21. Köhünlü kənd orta məktəbi;
22. Sovla kənd orta məktəbi;
23. Qarasaqqal kənd orta məktəbi;
24. Böyük Kəngərli kənd orta məktəbi;
25. Yenikənd kənd orta məktəbi;
26. Ərəbqubalı kənd orta məktəbi;
27. Dəyirmanlı kənd orta məktəbi;
28. Beyi kənd orta məktəbi;
29. E.Qurbanov adına Şilyan kənd orta məktəbi;
30. Mollakənd kənd orta məktəbi;
31. Bağman kənd orta məktəbi;
32. Məhərrəmli kənd orta məktəbi;
33. Mollakənd qəsəbə orta məktəbi;
34. Z.Əhmədov adına Şilyan kənd orta məktəbi;
35. Ərşəli kənd orta məktəbi;
36. Garıs-Əyribənd kənd orta məktəbi;
37. Xınıslı kənd orta məktəbi;
38. Mürtülü kənd orta məktəbi;
39. 1 saylı şəhər orta məktəbi;
40. 2 saylı şəhər orta məktəbi;
41. 3 saylı şəhər orta məktəbi;
42. 4 saylı şəhər orta məktəbi;
43. 5 saylı şəhər orta məktəbi;
44. 6 saylı şəhər orta məktəbi.

Kəngərli rayonu
1. S.Məmmədov adına Böyükdüz kənd orta məktəbi;
2. F.Kərimzadə adına Çalxanqala kənd orta məktəbi;
3. Xıncab kənd orta məktəbi;
4. M.Əliyev adına Xok kənd orta məktəbi;
5. Qabıllı kənd orta məktəbi;
6. Akademik Zərifə Əliyeva adına Şahtaxtı kənd orta məktəbi;
7. Təzəkənd kənd orta məktəbi;
8. Yeni Kərki kənd orta məktəbi;
9. M.Səfərov adına Yurtçu kənd orta məktəbi;
10. 1 saylı Qarabağlar kənd orta məktəbi;
11. 1 saylı Qıvraq kənd orta məktəbi;
12. 2 saylı Qarabağlar kənd orta məktəbi;
13. 2 saylı Qıvraq kənd orta məktəbi.

Lerik rayonu
1. İnternat orta məktəbi;
2. Çayrud kənd orta məktəbi;
3. Nücü kənd orta məktəbi;
4. Hamarat kənd orta məktəbi;
5. Nuravud kənd orta məktəbi;
6. Vizəzəmin kənd orta məktəbi;
7. Siyov kənd orta məktəbi;
8. Vistən kənd orta məktəbi;
9. Biləvər kənd orta məktəbi;
10. Şingədulan kənd orta məktəbi;
11. Monidigah kənd orta məktəbi;
12. Cəngəmiran kənd orta məktəbi;
13. Kəlvəz kənd orta məktəbi;
14. Veri kənd orta məktəbi;
15. Tikəband kənd orta məktəbi;
16. Boykəndil kənd orta məktəbi;
17. Piran kənd orta məktəbi;
18. Züvüç kənd orta məktəbi;
19. Qosmalian kənd orta məktəbi;
20. Blaband kənd orta məktəbi;
21. Gürdəsər kənd orta məktəbi;
22. Pirasora kənd orta məktəbi;
23. Rvarud kənd orta məktəbi;
24. Anbu kənd orta məktəbi;
25. Bülüdül kənd orta məktəbi;
26. Murya kənd orta məktəbi;
27. Azərbaycan kənd orta məktəbi;
28. Orand kənd orta məktəbi;
29. Soru kənd orta məktəbi;
30. Conu orta məktəbi;
31. Lərmərud kənd orta məktəbi;
32. Mastayıl kənd orta məktəbi;
33. Hamarmeşə kənd orta məktəbi;
34. Xanəgah kənd orta məktəbi;
35. Lüləkəran kənd orta məktəbi;
36. Şinəband kənd əsas məktəbi;
37. Vılık kənd əsas məktəbi;
38. 1 saylı Qəsəbə orta məktəbi;
39. 2 saylı Qəsəbə orta məktəbi;
40. 3 saylı Qəsəbə orta məktəbi.

Lənkəran şəhəri
1. Xarici dil təmayüllü internat orta məktəbi;
2. Nərimanabad qəsəbə orta məktəbi;
3. Hirkan kənd orta məktəbi;
4. Gərmətük qəsəbə orta məktəbi;
5. Aşağı Nüvədi qəsəbə orta məktəbi;
6. Haftoni qəsəbə orta məktəbi;
7. İstisu qəsəbə orta məktəbi;
8. Parakənd kənd orta məktəbi;
9. Nərimanabad kənd orta məktəbi;
10. Biləsər kənd orta məktəbi;
11. Sütəmurdov kənd orta məktəbi;
12. Şürük kənd orta məktəbi;
13. Mamusta kənd orta məktəbi;
14. Separadi kənd orta məktəbi;
15. Xolmili kənd orta məktəbi;
16. Girdəni kənd orta məktəbi;
17. Şıxəkəran kənd orta məktəbi;
18. Kərgəlan kənd orta məktəbi;
19. Osaküçə kənd orta məktəbi;
20. Şağlaser kənd orta məktəbi;
21. Rvo kənd orta məktəbi;
22. Vilvan kənd orta məktəbi;
23. Kənarmeşə kənd orta məktəbi;
24. Siyavar kənd orta məktəbi;
25. Gəgiran kənd orta məktəbi;
26. Zövlə kənd orta məktəbi;
27. Viyən kənd orta məktəbi;
28. Yuxarı Nüvədi kənd orta məktəbi;
29. Digah kənd orta məktəbi;
30. Şağlaküçə kənd orta məktəbi;
31. Göyşaban kənd orta məktəbi;
32. Xarxatan kənd orta məktəbi;
33. Cil kənd orta məktəbi;
34. Vel kənd orta məktəbi;
35. Səpnəkaran kənd orta məktəbi;
36. Günəhir kənd orta məktəbi;
37. Qumbaşı kənd orta məktəbi;
38. Tükəvilə kənd orta məktəbi;
39. Bəliton kənd orta məktəbi;
40. Havzava kənd orta məktəbi;
41. Tüədo kənd orta məktəbi;
42. Şovu kənd orta məktəbi;
43. Ürgə kənd orta məktəbi;
44. Lüvəsər kənd orta məktəbi;
45. Darquba kənd orta məktəbi;
46. Bəlləbur kənd orta məktəbi;
47. Sinovli kənd orta məktəbi;
48. Ləj kənd orta məktəbi;
49. Tatova kənd orta məktəbi;
50. Diryan kənd orta məktəbi;
51. Blıqçılar qəsəbə orta məktəbi;
52. Mloja kənd orta məktəbi;
53. Çay fabriki qəsəbə orta məktəbi;
54. Şəhər əyani-qiyabi orta məktəbi;
55. Xanbulan kənd orta məktəbi;
56. Üzümçülük qəsəbə orta məktəbi;
57. Şirinsu kənd orta məktəbi;
58. 1 saylı şəhər orta məktəbi;
59. 1 saylı Veravul kənd orta məktəbi;
60. 1 saylı Boladi kənd orta məktəbi;
61. 1 saylı Liman şəhər orta məktəbi;
62. 2 saylı şəhər orta məktəbi;
63. 2 saylı Boladi kənd orta məktəbi;
64. 2 saylı Veravul kənd orta məktəbi;
65. 2 saylı Liman şəhər orta məktəbi;
66. 3 saylı şəhər orta məktəbi;
67. 4 saylı orta məktəb;
68. 5 saylı şəhər orta məktəbi;
69. 6 saylı şəhər orta məktəbi;
70. 7 saylı şəhər orta məktəbi;
71. 8 saylı şəhər orta məktəbi;
72. 9 saylı şəhər orta məktəbi;
73. 10 saylı məktəb.

Masallı rayonu
1. Digah kənd orta məktəbi;
2. Molloba kənd orta məktəbi;
3. İsgəndərli kənd orta məktəbi;
4. Seybətin kənd orta məktəbi;
5. Lürən kənd orta məktəbi;
6. Tüklə kənd orta məktəbi;
7. Mahmudavar kənd orta məktəbi;
8. Hişkədərə kənd orta məktəbi;
9. Türkoba kənd orta məktəbi;
10. Bədəlan kənd orta məktəbi;
11. Qızılavar kənd orta məktəbi;
12. Böyük Kolatan kənd orta məktəbi;
13. Qodman kənd orta məktəbi;
14. Ərkivan kənd orta məktəbi;
15. Bədirli kənd orta məktəbi;
16. Bağlaküçə kənd orta məktəbi;
17. Həsənəküçə kənd orta məktəbi;
18. Köhnə Alvadı kənd orta məktəbi;
19. Güllütəpə kənd orta məktəbi;
20. Yeyənkənd kənd orta məktəbi;
21. Təklə kənd orta məktəbi;
22. Çaxırlı kənd orta məktəbi;
23. Həsənli kənd orta məktəbi;
24. Xırmandalı kənd orta məktəbi;
25. II Yeddioymaq kənd orta məktəbi;
26. Kalinovka kənd orta məktəbi;
27. Sərçuvar kənd orta məktəbi;
28. Şərəfə kənd orta məktəbi;
29. Xıl kənd orta məktəbi;
30. Qarğalıq kənd orta məktəbi;
31. Gəyəçöl kənd orta məktəbi;
32. Musaküçə kənd orta məktəbi;
33. Sığdaş kənd orta məktəbi;
34. Hacıtəpə kənd orta məktəbi;
35. Təzəkənd kənd orta məktəbi;
36. Rudəkənar kənd orta məktəbi;
37. Köçəkli kənd orta məktəbi;
38. Yeni Zuvandlı kənd orta məktəbi;
39. Qəriblər kənd orta məktəbi;
40. Böyük Xocavar kənd orta məktəbi;
41. Miyənkü kənd orta məktəbi;
42. Böyük Səmidxan kənd orta məktəbi;
43. Binə Xocavar kənd orta məktəbi;
44. Qasımlı kənd orta məktəbi;
45. Öncəqala kənd orta məktəbi;
46. Bambaşı kənd orta məktəbi;
47. Sığıncaq kənd orta məktəbi;
48. Eminli kənd orta məktəbi;
49. Kosakül kənd orta məktəbi;
50. Kəlbəhüseynli kənd orta məktəbi;
51. 'Dəfinə' liseyi;
52. Bala Kolatan kənd orta məktəbi;
53. Yeddioymaq kənd orta məktəbi;
54. Masallı qəsəbə orta məktəbi;
55. 1 saylı şəhər orta məktəbi;
56. 1 saylı Boradigah qəsəbə orta məktəbi;
57. 1 saylı Təzə Alvadı kənd orta məktəbi;
58. 1 saylı Qızılağac kənd orta məktəbi;
59. 1 saylı Yeddioymaq kənd orta məktəbi;
60. 2 saylı şəhər orta məktəbi;
61. 2 saylı Boradigah qəsəbə orta məktəbi;
62. 2 saylı Qızılağac kənd orta məktəbi;
63. 2 saylı Təzə Alvadı kənd orta məktəbi;
64. 3 saylı şəhər orta məktəbi;
65. 29 saylı orta məktəb.

Mingəçevir şəhəri
1. Şəhər internat orta məktəbi;
2. Bakı Özəl türk liseyinin Mingəçevir filialı;
3. 1 saylı N.Nərimanov adına şəhər orta məktəbi;
4. 2 saylı İ.Zeynalov adına şəhər orta məktəbi;
5. 3 saylı M.Hüseynzadə adına şəhər orta məktəbi;
6. 4 saylı şəhər orta məktəbi;
7. 5 saylı İ.Rüstəmov adına şəhər orta məktəbi;
8. 6 saylı B.Şıxəliyev adına şəhər orta məktəbi;
9. 7 saylı R.Mirabov adına şəhər orta məktəbi;
10. 8 saylı N.Gəncəvi adına şəhər orta məktəbi;
11. 9 saylı D.Nağıyev adına şəhər orta məktəbi;
12. 10 saylı İ.Qayıbov adına şəhər orta məktəbi;
13. 11 saylı Y.Muradov adına şəhər orta məktəbi;
14. 12 saylı V.Ağakişiyev adına şəhər orta məktəbi;
15. 13 saylı N.Ahəngari adına şəhər orta məktəbi;
16. 14 saylı R.Qəhrəmanov adına şəhər orta məktəbi;
17. 15 saylı R.Muradov adına şəhər orta məktəbi;
18. 16 saylı S.Vurğun adına şəhər orta məktəbi;
19. 17 saylı İ.Kişiyev adına şəhər orta məktəbi;
20. 18 saylı şəhər orta məktəbi;;
21. 19 saylı şəhər orta məktəbi.

Naftalan rayonu
1. 1 saylı İ.Nəsimi adına şəhər orta məktəbi;
2. 2 saylı S.Vurğun adına şəhər orta məktəbi.

Naxçıvan
1. 39 N-li orta məktəb;
2. Əyani-qiyabi orta məktəb;
3. 705 saylı hərbi hissənin 1 saylı orta məktəbi;
4. İ.Səfərli adına saylı orta məktəb;
5. C.Məmmədquluzadə adına saylı orta məktəb;
6. 3 saylı V.M.Zeynalov adına orta məktəb;
7. 4 saylı M.T.Sidqi adına orta məktəb;
8. 5 saylı H.Cavid adına orta məktəb;
9. 6 Q.Vəzirov adına saylı orta məktəb;
10. 7 saylı E.Sultanov adına orta məktəb;
11. 8 saylı Ə.Ağayev adına orta məktəb;
12. 9 saylı N.Tusi adına orta məktəb;
13. 10 saylı Ə.Sultanlı adına orta məktəb;
14. 11 saylı C.Naxçıvanski adına orta məktəb;
15. 12 saylı A.Cəlilov adına orta məktəb;
16. 13 saylı C.Əsgərov adına orta məktəb;
17. 14 saylı M.C.Cəfərov adına orta məktəb;
18. 15 saylı M.Ə.Seyidov adına orta məktəb;
19. 16 saylı A.Nəzərəliyev adına orta məktəb;
20. 17 saylı A.Tağıyev adına orta məktəb.

Nefçala rayonu
1. Həsənabad qəsəbə orta məktəbi;
2. Mirqurbanlı kənd orta məktəbi;
3. Abasallı kənd orta məktəbi;
4. Qaçaqkənd kənd orta məktəbi;
5. Xəzərkənd kənd orta məktəbi;
6. Xolqaraqaşlı kənd orta məktəbi;
7. Boyad kənd orta məktəbi;
8. Aşağı Surra kənd orta məktəbi;
9. Cəngən kənd orta məktəbi;
10. Ərəbqardaşbəyli kənd orta məktəbi;
1
0
Hörmətli ziyarətçi! Siz saytı qonaq qismində ziyarət edirsiniz. Saytın bütün imkanlarından istifadə edə bilməyiniz üçün qeydiyyatdan keçməyinizi tövsiyyə edirik.
Şərhlər
RonaldSex 9 avqust 2019 14:51
Appreciate it. Loads of write ups.

<a href="https://
www.safeonlinecanad
ian.com//">
best 10 online canadian pharmacies</a>
;
canadian pharmacies that ship to us - https://www.canadia
npharmacycom.com/

online pharmacies no prescription Pi 96e1dd9

Nicely put. Thanks a lot!
<a href="https://
canadianpharmaciesc
ubarx.com//"&g
t;ordering prescriptions from canada legally</a>
pain meds online without doctor prescription - https://www.pharmac
yonline-canadian.co
m/

cheap drugs kl 6e1dd91

Thanks a lot. Good stuff!
<a href="https://
canadianpharmaciesc
ubarx.com//"&g
t;best 10 online canadian pharmacies</a>
;
pharmacy without dr prescriptions - https://www.canadia
npharmacy-guide.com
/

prescription discount St 6e1dd91
Bəyəndim! 0 Bəyənmədim!
SİTAT GƏTİR         
Michaelfrows 9 avqust 2019 18:31
You have made your position pretty nicely!.
canadian pharcharmy
<a href="https://
www.canadianpharmac
y-ltd.com//"&g
t;canadian pharmacy king</a>
canadian viagra
<a href="https://
www.safeonlinecanad
ian.com//">
london drugs canada</a>
drugstore online shopping - https://www.canadia
nonlinepharmacytrus
t.com/

<a href="https://
demos.launchimp.com
/100BMOC/forums/top
ic/100-college-essa
y-outline-pdf-newsp
aper/#post-324665&q
uot;>canadian mail order pharmacies Sr</a> c772_11

Incredible quite a lot of great material.
aarp recommended canadian pharmacies
<a href="https://
www.pharmacyonline-
canadian.com//"
;>canada pharmacy</a>
cheap prescription drugs
<a href="https://
www.canadianpharmac
yu.com//">c
anadian pharmacy</a>
mexican pharmacies shipping to usa - https://www.canadia
npharmacyopen.com/

<a href="http://v
ansirc.net/forum/vi
ewtopic.php?f=4&t=2
224258">ove
rseas pharmacy forum pade</a> 08a675e

Nicely put. Appreciate it.
cheap prescription drugs
<a href="https://
www.safeonlinecanad
ian.com//">
london drugs canada</a>
canada prescriptions drugs
<a href="http://c
anadianpharmacyntv.
com//">onli
ne pharmacy</a>
international pharmacies that ship to the usa - https://www.canadia
npharmacyopen.com/

<a href="http://f
astbet.online/webbo
ard/index.php?topic
=13.new#new"&g
t;online pharmacies canada nex</a> 5e96e1d
Bəyəndim! 0 Bəyənmədim!
SİTAT GƏTİR         
Edwardadelm 10 avqust 2019 02:42
With thanks. A lot of facts!

<a href="https://
www.safeonlinecanad
ian.com//">
cheap drugs</a>
drug price - https://www.canadia
nonlinepharmacytrus
t.com/

canada pharmacy online orders oi 675e96e

You actually expressed this really well.
<a href="https://
www.canadianpharmac
ycom.com//">
;canadian pharmacy</a>
canadian pharmacy 365 - https://www.canadia
npharmacyu.com/

canadian pharmacies that ship to us Kl 96e1dd9
Bəyəndim! 0 Bəyənmədim!
SİTAT GƏTİR         
Deshawnmap 10 avqust 2019 13:01
Truly tons of great advice.
buy drugs online
<a href="https://
www.canadianpharmac
yu.com//">c
anadian pharmacy king</a>
canada pharmacy online orders
<a href="https://
www.canadianpharmac
ycom.com//">
;canadian viagra</a>
canada meds - https://www.canadia
npharmacy-guide.com
/

<a href="http://b
hulekhatv.com/ur/pa
kistan-3135#comment
-885728">ca
nadian pharmacy uk delivery Si</a> 3ce43f4

Thank you! An abundance of content.

cialis from canada
<a href="https://
www.canadianpharmac
ycom.com//">
;canadian viagra</a>
cheap canadian drugs
<a href="https://
www.canadianonlinep
harmacytrust.com//&
quot;>canadian viagra</a>
buy drugs online - https://canadianpha
rmaciescubarx.com/

<a href="https://
www.ebaglung.com/ar
chives/47470?unappr
oved=23918&moderati
on-hash=aaaebfbc4e3
630b6acee3db97524ff
02#comment-23918&qu
ot;>mexican pharmacies online disp</a> 8ee43ce

Appreciate it. Quite a lot of data!

walmart pharmacy price check
<a href="https://
www.canadianonlinep
harmacytrust.com//&
quot;>mexican pharmacies shipping to usa</a>
canadian pharmacies-247
<a href="https://
www.canadianpharmac
yopen.com//"&g
t;online pharmacy</a>
discount pharmaceuticals - http://canadianphar
maceuticalsonlinerx
.com/

<a href="http://n
inoshima-kouyou.sak
ura.ne.jp/wp2/?atta
chment_id=762#comme
nt-150037">
rx online ei</a> 77_5b64
Bəyəndim! 0 Bəyənmədim!
SİTAT GƏTİR         
Robertutity 10 avqust 2019 14:09
Nicely put, Many thanks!
<a href="https://
www.safeonlinecanad
ian.com//">
canada pharmaceuticals online</a>
buy online prescription drugs - https://www.trusted
webpharmacy.com/

canadian pharmacy 365 hew 1cfc775
Bəyəndim! 0 Bəyənmədim!
SİTAT GƏTİR         
CharlesUnpab 10 avqust 2019 22:39
Amazing postings, Kudos!
no 1 canadian pharcharmy online
<a href="https://
www.trustedwebpharm
acy.com//">
canadian drugs</a>
pharmacy northwest canada
<a href="https://
www.canadianwwwonli
nepharmacy.com//&qu
ot;>canadian pharmaceuticals online</a>
canadadrugstore365 - https://www.canadia
npharmacyopen.com/

<a href="http://h
ypegaming.org/forum
/showthread.php?tid
=274523&pid=792595#
pid792595">
cialis online Sa</a> 5e96e1d
Bəyəndim! 0 Bəyənmədim!
SİTAT GƏTİR         
Joshuaassok 20 avqust 2019 23:56
Fine content. With thanks!
<a href="https://
www.genericonlinevi
agrarx.com/viagra-g
eneric//">v
iagra without a doctor prescription</a&
gt;
viagra moa - https://genericviag
rarcp.com/
<a href="https://
www.viagraonlinebuy
msn.com//">
viagra drugs</a>
coleman 2000 viagra last JoshuaSwata dd91cfc

Terrific stuff, Appreciate it! <a href="https://
genericviagramsl.co
m//">generi
c viagra</a> burroughs wellcome viagra - https://www.viagrao
nlinemsn.com/ <a href="https://
genericviagrantx.co
m//">waterm
ellon an viagra</a> viagra niagra bottled water Edwardduh 43f4d08
Bəyəndim! 0 Bəyənmədim!
SİTAT GƏTİR         
Kennethsot 21 avqust 2019 00:31
You actually mentioned that really well!
<a href="https://
genericviagrarcp.co
m//">viagra
without a doctor prescription</a&
gt;
penis pump or viagra - https://www.generic
onlineviagrarx.com/
viagra-generic/
<a href="https://
genericviagrarcp.co
m//">walmar
t viagra price</a>
viagra and hair growth treatment KennethAvoib 91cfc77
Bəyəndim! 0 Bəyənmədim!
SİTAT GƏTİR         
Jasontob 21 avqust 2019 03:55
Thanks a lot. I value this.
<a href="https://
www.viagraforsalems
n.com//">vi
agra without a doctors prescription</a&
gt;
what is a viagra - https://genericviag
ramsl.com/
<a href="https://
www.viagraforsalems
n.com//">vi
agra demo video</a>
<a href="http://w
ww.miyobi.com/zmiyo
bi/view.php?id=cus_
miyobi&page=1&page_
num=20&select_arran
ge=headnum&desc=&sn
=off&ss=on&sc=on&ke
yword=&no=238&categ
ory=">viagr
a commercial canyon view lodge JasonIdele</a>
; 08a675e

You said that effectively.
<a href="https://
www.viagraonlinemsn
.com//">via
gra for sale</a>
first days viagra sales tesco - https://genericviag
rarcp.com/
<a href="https://
genericviagramsl.co
m//">russia
status of viagra</a>
<a href="http://w
ww.theghanaianjourn
alonline.com/news_p
ost.php?post=3166#c
omments-section&quo
t;>viagra lasting longer Patrickcox</a>
; 2_3ae82
Bəyəndim! 0 Bəyənmədim!
SİTAT GƏTİR         
Edwardlab 21 avqust 2019 09:14
You have made your stand quite nicely.!
<a href="https://
www.genericonlinevi
agrarx.com/viagra-g
eneric//">v
iagra generic</a>
viagra reverse the effects - https://www.viagrao
nlinemsn.com/
<a href="https://
www.viagraforsalems
n.com//">bu
y viagra while overseas</a>
viagra vs premature ejaculation EdwardCocky 08a675e
Bəyəndim! 0 Bəyənmədim!
SİTAT GƏTİR         
Jasontob 21 avqust 2019 11:55
You actually suggested it adequately.
<a href="https://
www.viagraforsalems
n.com//">vi
agra for sale uk</a>
st martin shopping viagra - https://www.viagrao
nlinebuymsn.com/
<a href="https://
genericviagramsl.co
m//">viagra
or cialis which is better</a>
<a href="https://
www.deindoktor.ch/d
e/medikamente-onlin
e/Trulicity-%281.5-
mg-0.%29_7680652360
016.html">v
iagra wholesale JasonCal</a> 75e96e1

Regards, Quite a lot of forum posts!

<a href="https://
www.viagraonlinebuy
msn.com//">
viagra</a>
viagra disability - https://www.generic
onlineviagrarx.com/
viagra-generic/
<a href="https://
www.genericonlinevi
agrarx.com/viagra-g
eneric//">c
ounterfeit viagra identify halogram</a>
<a href="https://
loving-nagasaki-dan
te.net/forums/topic
/generico-do-cialis
-no-brasil-3/page/1
2/#post-322739"
;>dosages of viagra PatrickSoobe</a&
gt; 1dd91cf

Good stuff. Thanks a lot!
<a href="https://
www.viagraforsalems
n.com//">vi
agra</a>
use viagra - https://www.viagrao
nlinebuymsn.com/
<a href="https://
www.viagraforsalems
n.com//">se
arch viagra free sites computer find</a>
<a href="http://s
ulganow.jugem.jp/?e
id=3850">wh
en viagra does work LelandWek</a>
e43f4d0
Bəyəndim! 0 Bəyənmədim!
SİTAT GƏTİR         
Edwardlab 21 avqust 2019 18:33
Appreciate it, Lots of forum posts!

<a href="https://
genericviagrantx.co
m//">viagra
for sale</a>
generic viagra pages edinburgh find - https://genericviag
rantx.com/
<a href="https://
www.viagraforsalems
n.com//">pr
escription viagra</a>
sales online viagra sale EdwardCon 776_677
Bəyəndim! 0 Bəyənmədim!
SİTAT GƏTİR         
PatrickJah 21 avqust 2019 19:02
Nicely put, Thank you!
<a href="https://
www.viagraonlinemsn
.com//">via
gra 100mg</a>
online viagra utah - https://www.viagrao
nlinemsn.com/
<a href="https://
genericviagramsl.co
m//">viagra
clitoris</a>
<a href="https://
www.gash-barka.com/
index.php/documents
/data-and-documents
/97-eritreans-refug
ee-story-part-ii&qu
ot;>viagra by mail order PatrickHew</a>
; 96e1dd9
Bəyəndim! 0 Bəyənmədim!
SİTAT GƏTİR         
Kennethsot 21 avqust 2019 19:08
You have made your stand quite effectively!!
<a href="https://
www.viagraonlinebuy
msn.com//">
viagra without a doctors prescription</a&
gt;
calcium channel blocker and viagra - https://www.generic
onlineviagrarx.com/
viagra-generic/
<a href="https://
genericviagramsl.co
m//">viagra
sterility</a>

normal viagra cost KennethMer 3ce43f4
Bəyəndim! 0 Bəyənmədim!
SİTAT GƏTİR         
LelandNaids 21 avqust 2019 19:28
Regards! I value it!
<a href="https://
www.viagraforsalems
n.com//">ge
neric viagra online</a>
analog viagra - https://genericviag
rantx.com/
<a href="https://
www.viagraonlinebuy
msn.com//">
viagra cheap price</a>
<a href="http://b
eergardenweekly.com
/no-roast-anagram?u
napproved=35937&mod
eration-hash=f135ca
ef37d1d2247afb178f7
9f13b37#comment-359
37">secretl
y give my wife viagra Lelandloamb</a&g
t; d08a675
Bəyəndim! 0 Bəyənmədim!
SİTAT GƏTİR         
Şərh əlavə et
Adınız: *
E-mail ünvanınız: *
Qalın Maili Alt cizgi Üst cizgi | Solda Mərkəzdə Sağda | Gülməcə əlavə et Keçid linki əlavə etQorunmuş keçid linki əlavə et Выбор цвета | Gizli mətn Sitat gətir Seçilmiş yazıları kiril əlifbasına çevir Вставка спойлера
Təhlükəsizlik kodu:Kodu yenilə
Kodu daxil edin: